وضعيت ايران در رتبه‌بندي سرعت اينترنت موبايل در جهان

Monday, April 10, 2017

رتبه‌بندي ديگري كه حائز اهميت است، رنكينگ سرعت دانلود اينترنت موبايل است. در اين رتبه‌بندي ايران در جايگاه ۹۸ از ميان ۱۱۴ كشور جهان قرار دارد، يعني تنها ۱۵ پله با رتبه آخر اختلاف دارد. مصر، بوسني، اندونزي و فلسطين در اين رده‌بندي از ايران بالاتر و پاكستان، هند، لائوس و تونس پايين‌تر از ايران قرار دارند. رتبه نخست اين رده‌بندي در اختيار نيوزلند، با سرعت دانلود اينترنت موبايل 55/26 مگابيت بر ثانيه است. چين، دانمارك، تايوان، امارات و فنلاند به ترتيب در جايگاه ۲ تا ۶ اين رده‌بندي قرار دارند. رتبه آخر اين رده‌بندي نيز در اختيار اكراين، با سرعت دانلود اينترنت موبايل 46/1 مگابيت بر ثانيه است. البته ناآرامي‌هاي سياسي اخير اكراين را نبايد در تاثير بر اين نتيجه ناديده گرفت. 

Leave your comment