وضعيت ايران در رتبه‌بندي قيمت اينترنت

Monday, April 10, 2017

مقايسه قيمت اينترنت در ايران با ساير كشورها نيز بيان‌كننده تفاوت‌هاي محسوس در اين زمينه است. در حالي كه قيمت اينترنت 128 كيلو بيت در ثانيه‌اي ايران بين 10 تا 20 هزار تومان در ماه هزينه دارد قيمت اينترنت 224 مگابيت برثانيه‌اي مالزي تنها حدود 1500 تومان در ماه تعيين شده است. گزارش‌ها حاكي از آن است كه مثلا قيمت يك سرويس 256K در ايران تقريبا 2 برابر امارات، 3 برابر مصر و 12 برابر تركيه است! در قيمت‌هاي خرده‌فروشي، هزينه پهناي باند در ايران تا بيش از 50 برابر قيمت جهاني مي‌رسد. بنا بر اعلام وزارت مخابرات افغانستان، قيمت ماهانه اينترنت يك مگابايتي ۴‌هزار افغاني است كه با توجه به نرخ ٧/۵۶ توماني يك افغاني، قيمت ماهانه اينترنت يك مگابايتي در افغانستان ٢٢۶‌هزار و ٨٠٠ تومان است كه تقريبا نصف قيمت اينترنت در ايران است. تعرفه مصوب اينترنت در‌ سال ٩٣ به اين ترتيب است: براي دريافت ماهانه اينترنت ١٢٨ كيلوبايتي ١٢‌هزار و ۵00، اينترنت ٢۵۶ كيلوبايتي ١۵‌هزار تومان، اينترنت ۵١٢ كيلوبايتي ٢۴0‌هزار تومان، اينترنت يك‌مگابايتي ۴٣0‌هزار تومان و اينترنت ٢ مگابايتي ٧۴0‌هزارتومان. براساس رده‌بندي جهاني، كشورهايي كه اينترنت يك‌مگابايت بر ثانيه را ماهانه با قيمتي بيشتر از ۴ دلار عرضه كنند، در رده كشورهاي گرانقيمت دسته‌بندي مي‌شوند.


Leave your comment